Kadra

Kadra naszego przedszkola posiada pełne kwalifikacje pedagogiczne do pracy z dziećmi. Proces edukacyjny wspierają specjaliści z zakresu: yerapii pedagogicznej, pedagogiki, logopedii.

Nauczyciele poszerzają swoją wiedzę na temat  systemu kształcenia dzieci i wymieniają własne doświadczenia z innymi placówkami.

Kadra systematycznie pogłębia swoją wiedzę poprzez czynne uczestnictwo w kursach i warsztatach pedagogicznych, jak i na studiach podyplomowych. Wysoko kwalifikowana kadra pozwala na jak najpełniejszy rozwój wszystkich sfer psychicznych i fizycznych dzieci całego przedszkola. Preferujemy ekspresywny model pracy nastawiony na wspomaganie rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych.

 

DYREKTOR PRZEDSZKOLA: mgr Magdalena Król

Z-CA DYREKTORA: mgr Danuta Placek

 

NAUCZYCIELKI W GRUPACH:

Poziomki- mgr Krzysztofa Dubis, Marta Bryk - studia licencjackie 

Wesołe Skrzaty  – mgr Ewa Leśkiewicz - Sulka, mgr Danuta Placek

Jeżyki– mgr Anna Zajączkowska, mgr Kinga Wiśniewska

Słoneczka  – mgr Mariola Gońdy, mgr Katarzyna Chruściel

Ptaszkii – mgr Renata Kałwak, Marta Bryk - studia licencjackie 

Motylki - mgr Lilianna Jama, mgr Katarzyna Mazurek

 

INTENDENTKA: mgr Magdalena Janick

 

Dodatkowi fachowcy:

psycholog – mgr Magdalena Borgul

logopeda - mgr Anna Zajączkowska