W dniu 29 sierpnia 2019 r. podpisano umowę na realizacje zadania „Przebudowa oraz rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Praszce ze zmiana funkcji na żłobek”.

Planowane jest utworzenie żłobka z dniem 1 lutego 2020 roku dla 50 dzieci w wieku do 3 roku życia.

Osoby zainteresowane,  mogą wstępnie zgłosić zamiar korzystania ze żłobka:

  • telefonicznie – Urząd Miejski w Praszce – tel. 34 3591 009, wew. 130,
  • osobiście – sekretariat Urzędu Miejskiego w Praszce,
  • e-mail: , w tytule proszę wpisać słowo „Żłobek”

W zgłoszeniu proszę o podanie: imienia i nazwiska dziecka oraz miejsca zamieszkania (tylko nazwa miejscowości).

Uwaga: obecne zgłoszenie dziecka, nie jest równoznaczne z zapisaniem dziecka do żłobka.

Rekrutacja dzieci prowadzona będzie przez dyrektora nowo tworzonej placówki ”Żłobka” w późniejszym okresie.

Maluch+.jpeg