Załatw swoją sprawę przez internet:

Sprawy dotyczące meldunku można załatwić przez internet wchodząc na stronę www.obywatel.gov.pl.

Uwaga: Do wykonania tych czynności wymagany jest certyfikat kwalifikowany (podpis elektroniczny) lub profil zaufany lub certyfikat podpisu osobistego (e-dowód).


 1. Zameldowanie na pobyt stały oraz czasowy powyżej 3 miesięcy.

Miejsce załatwienia sprawy

 • UM Praszka, Ewidencja Ludności I piętro pok. nr 12, tel. 034 3591-009 w. 117 lub 34 3592-467

Sposób załatwienia sprawy:

 1. Wymagane dokumenty:
  • wypełniony druk meldunkowy potwierdzony przez właściciela/współwłaścicieli lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu, (druk zameldowania na pobyt stały, druk zameldowania na pobyt czasowy)
  • dowód osobisty,
  • do wglądu tytuł prawny do lokalu (np. odpis z księgi wieczystej, akt notarialny, umowa cywilno prawna itp.),
 2. Opłaty: nie pobiera się
 3. Czas załatwienia: niezwłocznie
 4. Inne informacje istotne dla interesantów:
  • formalności związane z zameldowaniem zostaną dopełnione, jeżeli wszyscy właściciele nieruchomości (lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu) złożą swój podpis na druku meldunkowym.
  • istnieje możliwość zameldowania w nowym miejscu pobytu bez konieczności wymeldowania się w dotychczasowym miejscu pobytu stałego/czasowego,
  • w imieniu nieletnich dzieci występują rodzice bądź opiekunowie prawni,
  • zameldowanie można dokonać również przez pełnomocnika

 

 1. Wymeldowanie z pobytu stałego lub pobytu czasowego powyżej 3 miesięcy.

Miejsce załatwienia sprawy:

 • UM Praszka, Ewidencja Ludności I piętro pok. nr 12, tel. 034 3591-009 w. 117 lub 34 3592-467

Sposób załatwienia sprawy:

 1. Wymagane dokumenty:
 2. Opłaty: nie pobiera się
 3. Czas załatwienia: niezwłocznie
 4. Inne informacje istotne dla interesantów:
  • istnieje możliwość wymeldowania się z pobytu stałego lub czasowego dokonując zameldowania w nowym miejscu pobytu.
  • wymeldowania dokonujemy osobiście,
  • w imieniu nieletnich dzieci występują rodzice bądź opiekunowie prawni,
  • wymeldowanie można dokonać również przez pełnomocnika.

 

 1. Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP.

Miejsce załatwienia sprawy:

 • UM Praszka, Ewidencja Ludności I piętro pok. nr 12, tel. 034 3591-009 w. 117 lub 34 3592-467

Sposób załatwienia sprawy:

 1. Wymagane dokumenty:
  • wypełniony druk.
  • dowód osobisty,
 2. Opłaty: nie pobiera się
 3. Czas załatwienia: niezwłocznie

 

 1. Wydanie zaświadczeń o zameldowaniu i wymeldowaniu

Miejsce załatwienia sprawy:

 • UM Praszka, Ewidencja Ludności I piętro pok. nr 12, tel. 034 3591-009 w. 117 lub 34 3592-467

Sposób załatwienia sprawy:

 1. Wymagane dokumenty:
  • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na stwierdzenie tożsamości
 2. Opłata: 17 zł
 3. Czas załatwienia: niezwłocznie
 4. Wzór wniosku: DOCXWniosek

  

 1. Udostępnienie danych osobowych.

Miejsce załatwienia sprawy:

 • UM Praszka, Ewidencja Ludności I piętro pok. nr 12, tel. 034 3591-009 w. 117 lub 34 3592-467

Sposób załatwienia sprawy:

 1. Wymagane dokumenty:
  • wypełniony druk "Wniosek o udostępnienie danych".
 2. Opłata: 31 zł
 3. Czas załatwienia: niezwłocznie
 4. Wzór wniosku: PDFWniosek
  Uwaga:
  Opłaty należy wnosić na następujący nr konta: 81 1050 1171 1000 0022 3059 9736
  właścicielem konta jest
  Gmina Praszka,
  Plac Grunwaldzki 13,
  46-320 Praszka

  

 1. Inne.

Miejsce załatwienia sprawy:

 • UM Praszka, Ewidencja Ludności I piętro pok. nr 12, tel. 034 3591-009 w. 117 lub 34 3592-467

Sprawy do załatwienia:

 • Zaświadczenia z rejestru mieszkańców
 • W okresie przedwyborczym zaświadczenie o prawie do głosowania (wymagany dowód osobisty)
 • Zameldowanie cudzoziemców (wymagane: paszport, obywatele spoza Unii Europejskiej dokument potwierdzający prawo pobytu, wypełniony druk "Zgłoszenie pobytu stałego/czasowego").