Część spraw, które możesz załatwić w naszym urzędzie można załatwić szybko sprawnie i bez wychodzenia z domu. Usługi te zebrane są w jednym miejscu na stronie WWW.GOV.PL. W dostępnych tam opisach dowiesz się co musisz zrobić, co przygotować, gdzie pójść, a co możesz załatwić bez wychodzenia z domu. Wszystko po to, abyś nie tracił czasu.

Obecnie znajdziesz tam kilkaset najpopularniejszych usług świadczonych przez administrację publiczną.

Uwaga: Do załatwienia sprawy przez internet wymagany jest: certyfikat kwalifikowany (podpis elektroniczny) lub profil zaufany lub certyfikat podpisu osobistego (e-dowód).

 

Przejdź do serwisu:
WWW.GOV.PL