Logo-FEPR-RP-Opolskie-EU-basen.jpeg

Postęp prac budowlanych przy realizacji rozbudowy i przebudowy pływalni krytej w Praszce

W miesiącach od stycznia do lipca br. Zrealizowano następujące elementy inwestycji:

  1. Zakończono główne prace murowe i żelbetowe konstrukcji obiektu.
  2. Wykonano ściany działowe i posadzki na gruncie.  
  3. Trwają prace instalacyjne wewnątrz obiektu. Wykonywane są instalacje elektryczne i sanitarne. W trakcie montażu są również urządzenia technologiczne instalacji budynku
  4. Wykonano montaż pionowych ścian niecek ze stali nierdzewnej.
  5. Wykonano montaż konstrukcji drewnianej dachu hali basenowej.

Obecnie trwają prace nad wykonaniem pokrycia dachu hali basenowej, równocześnie Wykonawca rozpoczął  prace przygotowawcze nad montażem stolarki obiektowej. Sukcesywnie realizowane są instalacje wodno – kanalizacyjne i wentylacyjne a także urządzenia technologiczne.