Z uwagi na prowadzone roboty budowlane na trasie budowanej drogi rowerowej Praszka – Aleksandrów w tym na istniejących na trasie dawnych mostach kolejowych, obowiązywać będzie tam całkowity zakaz poruszania się wszelkich pojazdów oraz pieszych.

Planowane zakończenie prac związanych z budową drogi rowerowej to 31.10.2019 r., natomiast zakończenie robót związanych z remontem mostów to 29.11.2019 r.

Prosimy o stosowanie się do przedmiotowych zakazów.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.