"Piżamowe party"

Termin:  10  maj
Cel ogólny:
-stworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci
-integrowanie społeczności przedszkolnej we wspólnym przeżywaniu i zabawie
Cele szczegółowe, dziecko:
- czerpie radości z przebrania piżamowego i ze wspólnej zabawy
- integruje się z innymi poprzez zabawy i tańce
- potrafi oddać ruchem, gestem i mimiką charakter muzyki, jej dynamikę, rytm, tempo
- przestrzega ustalonych zasad uczestnictwa w uroczystości
- hartuje swoją odporność emocjonalną w trakcie konkursów
- współpracuje w zespole

.Przedstawienie i zaprezentowanie strojów – pokaz mody piżamowej i poduszkowej.
Inauguracja zabawy:
Powitanie przez prowadzącego. Przedstawienie przebiegu  (wspólna zabawa, konkursy z nagrodami, zabawy taneczne, poczęstunek)
„Serdecznie wszystkie dzieci witamy
Na party  piżamowe dziś zapraszamy
Będzie impreza, będzie muzyka
Każdy potańczy każdy pobryka.”
- tańczymy jak samochody z poduszkową kierownicą
- tańczymy machając poduszkami
- szukamy partnera i tańczymy trzymając się "haczykiem" pod rękę
- tańczymy trzymając poduszkę między kolanami
- tańczymy klaszcząc nad głową w poduszkę
- tańczymy na palcach z poduszką na głowie
- tańczymy trzymając się za nos jedną ręką
- tańczymy trzymając się za uszy jedną ręką
- wszyscy tańczymy tworząc jedno duże koło

.Wspólne tańce przeplatane konkursami i zabawami.

. Słodki poczęstunek.

6. Zakończenie , podziękowanie dzieciom za udział, wspólna fotografia w piżamowych strojach.