Z powodu rezygnacji sołtysa wsi Gana w dniu 17-06-2019 r. o godz. 18.00 zwołuje się zebranie wiejskie w celu przeprowadzenia wyboru sołtysa. Zebranie odbędzie się w ŚDS w Ganie.

Szczegóły w zarządzeniu burmistrza:
PDFZ55-2019.pdf (32,79KB)