OGÓLNOPOLSKI KONKURS

pt.:, „Jakie znasz zawody?”

 

Związek Rzemiosła Polskiego w Warszawie zorganizował IV edycję Ogólnopolskiego Konkursu pt.:, „ Jakie znasz zawody?”.

Celem konkursu było kształtowanie pozytywnego wizerunku pracy zawodowej i promowanie wiedzy o rynku pracy.

Do udziału w konkursie zaproszono dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych, uczniów gimnazjów, uczęszczających do szkół na terenie województwa opolskiego.

Zadaniem konkursowym dla przedszkolaków było stworzenie prac plastycznych przedstawiających ludzi wykonujących różne zawody rzemieślnicze.

W naszym przedszkolu udział w tym konkursie wzięło dwoje dzieci uczęszczających na zajęcia kółka plastycznego „Mały Artysta”:

- Zofia Król,

- Aleksandra Gnieciak

Dzieci prace wykonały pod okiem p. Katarzyny Mazurek, prowadzącej zajęcia kółka plastycznego „Mały  Artysta”. Uczestników z całego województwa było bardzo dużo, a nasze przedszkolaki: Zosia i Olek, otrzymały zaszczytne wyróżnienia.

GRATULACJE DLA DZIECI

I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW ARTYSTYCZNYCH!!!