Poniżej publikujemy Raport o stanie gminy za rok 2018:

PDFRaport2018.pdf

Załączniki:
Sprawozdanie z wykonania budżetu
PDFRoczny raport o stanie realizacji Strategii Rozwoju Gminy Praszka 2015-2025