Informujemy, że w dniach od 28 maja 2019 r. do 7 czerwca 2019 r. odbędą się w poszczególnych sołectwach zebrania wiejskie dla wyboru sołtysów i rad sołeckich. Zebrania odbywać się będa wg następującego harmonogramu.

Lp.

Nazwa sołectwa

Data i godzina zebrania

Miejsce zebrania

Przewodniczący zebrania wiejskiego

1.

Aleksandrów

3 czerwca, 18.00

Świetlica wiejska

Krzysztof Pietrzyński

2.

Brzeziny

29 maja, 18.00

OSP Brzeziny

Jarosław Tkaczyński

3.

Gana

6 czerwca, 18.00

ŚDS Gana

Jarosław Tkaczyński

4.

Kowale

7 czerwca, 18.00

OSP Kowale

Jarosław Tkaczyński

5.

Kuźniczka

5 czerwca, 17.00

Dom sołtysa

Krzysztof Pietrzyński

6.

Lachowskie

29 maja, 18.00

Sala przy boisku

Danuta Janikowska

7.

Prosna

30 maja, 18.00

Dom spotkań

Danuta Janikowska

8.

Przedmość

30 maja, 18.00

OSP Przedmość

Jarosław Tkaczyński

9.

Rosochy

6 czerwca, 18.00

Dom spotkań

Danuta Janikowska

10.

Rozterk

4 czerwca, 18.00

Dom Ludowy

Krzysztof Pietrzyński

11.

Strojec

28 maja, 18.00

Świetlica wiejska

Jarosław Tkaczyński

12.

Sołtysy

30 maja, 18.00

OSP Wierzbie

Krzysztof Pietrzyński

13.

Szyszków

28 maja, 19.00

Świetlica wiejska

Danuta Janikowska

14.

Skotnica

7 czerwca, 17.00

OSP Skotnica

Krzysztof Pietrzyński

15.

Wierzbie

3 czerwca, 18.00

OSP Wierzbie

Jarosław Tkaczyński

16.

Wygiełdów

4 czerwca, 18.00

OSP Wygiełdów

Danuta Janikowska

Załącznik:
Zarządzenie Burmistrza Praszki - PDFZ47-2019.pdf