Z powodu rozpoczęcia prac związanych z przebudową skrzyżowania ul. Mickiewicza z ul. Listopadową w Praszce polegającą na budowie mini ronda, w dniu 21 maja 2019 roku (wtorek) nastąpi zamknięcie dla ruchu samochodowego wymienionego skrzyżowania na czas trwania robót. Prosimy o omijanie tego skrzyżowania.

Zakaz nie będzie obejmował dojazdu do posesji, dostaw towaru oraz pojazdów budowy.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.