Źródło: www.gddkia.gov.pl

W dniu 20 maja br. w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim została podpisana umowa na projekt i budowę projekt i budowę obwodnicy Praszki w ciągu DK45.

Inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad a wykonawca inwestycji jest  MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. który zaprojektuje i wybuduje obwodnicę za ok. 171,5 mln zł o długości 12,8 km. Planowany termin oddania obwodnicy do ruchu to listopad 2022 r.

Obwodnica ominie Gorzów Śląski od strony zachodniej, natomiast miasto Praszkę od strony wschodniej i zakończy  połączeniem z DK45 po północnej stronie miejscowości Kowale.

Projektowana obwodnica będzie drogą jednojezdniową z dwoma pasami ruchu o nośności 11,5 t/oś. Realizacja inwestycji planowana jest w formule projektuj buduj.

W ramach inwestycji powstanie 10 obiektów mostowych oraz cztery ronda. Powstaną także urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przebudowana zostanie infrastruktura techniczna (sieć wodno-kanalizacyjna, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna i urządzenia melioracyjne).

Nowa trasa, z dala od terenów zabudowanych, zapewni komfort ruchu tranzytowego, tworząc połączenie ponadregionalnej drogi tranzytowej łączącej województwo łódzkie, opolskie i śląskie. Realizacja inwestycji umożliwi również skomunikowanie z terenami inwestycyjnymi, wpływając na rozwój aktywacji gospodarczej terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie drogi krajowej nr 45 oraz w województwie opolskim.

 

 

Zdjęcia: www.gddkia.gov.pl. www.opole.uw.gov.pl