W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Praszce odbył się gminny etap 21. Konkursu Recytatorskiego dla Dzieci Szkół Podstawowych i Gimnazjów. Udział  wzięło w nim 25 dziewcząt i chłopców ze szkół w Praszce (SP nr 2, SP nr 3, SP nr 4, gimnazjum), ze Strojca, Przedmościa i Kowali.

Popisy młodych recytatorów oceniało - w trzech kategoriach - jury w składzie: Sylwia Pietras (przewodnicząca) - dyrektorka biblioteki w Praszce, Eleonora Gędek - instruktorka świetlicy wiejskiej, założycielka grupy teatralnej „Klepisko” ze Strojca oraz Bożena Zagórska - nauczycielka języka polskiego Liceum Ogólnokształcącego w Praszce.

Nie miało ono łatwego zdania i dość długo debatowało, nim przewodnicząca ogłosiła nazwiska laureatów.

- Gratuluję wszystkim odwagi, by stanąć na scenie, bo to wcale nie jest takie łatwe - zauważyła Sylwia Pietras. - Ocenialiśmy przede wszystkim płynność recytacji, intonację oraz sposób prezentacji tekstu.

W najmłodszej grupie wiekowej (klasy I-III) 1. miejsce wyrecytowała Alicja Pietras (SP 4 Praszka), która zaprezentowała utwory „Pierwiosnek” Władysława Broniewskiego oraz „Bosa osa” Doroty Gellner. 2. miejsce zajęła Hanna Pietras, a 3. Agata Hawryluk (obie SP Przedmość).

Laureatem w grupie uczniów z klas IV-VI został Mikołaj Borycki (SP 2 Praszka) - przestawił on „Dialog z pluskwą” Ludwika Jerzego Kerna oraz „Mikołajka” Rene Gościnnego. Kolejne lokaty jury przyznało Elizie Małolepszej (SP Kowale) oraz Aleksandrowi Gołdynowi (SP 2 Praszka).

Wśród uczniów klas VII-VIII oraz gimnazjalistów zwyciężył Łukasz Wróblewski (SP 4 Praszka). Siódmoklasista „Czwórki”, którego do konkursu przygotowała nauczycielka Katarzyna Łyczko, zaprezentował „Satyrę na bożą krówkę” Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego oraz „Niespokojne godziny” Ireny Jurgielewiczowej.

- Byłem zadowolony ze swoich recytacji, ale nie sądziłem, że wygram - powiedział Łukasz Wróblewski.

2. miejsce jury przyznało Amelii Szirch (SP 3 Praszka), a 3. Radosławowi Chwiłce (SP 2 Praszka).

Nagrody książkowe dla trzech najlepszych uczestników w poszczególnych kategoriach, ufundowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, wręczali: Jacek Pac - dyrektor domu kultury oraz jurorzy. Wszyscy recytatorzy otrzymali okolicznościowe dyplomy.

- Zdobywcy dwóch pierwszych miejsc będą reprezentowali gminę Praszka w powiatowym etapie konkursu, który odbędzie się w Oleśnie - wyjaśnia Sylwia Pietras.

Oleskie przesłuchania zaplanowane zostały na 11 kwietnia.