Rada Miejska w Praszce informuje o zwołaniu w dniu 04.04.2019, o godz. 14:30 VI Sesji Rady Miejskiej w Praszce, która odbędzie się w Sali Odczytowej w Muzeum w Praszce.

Porządek obrad.

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
  2. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Praszka na 2019 rok.

    PDFProjekt uchwaly - zmiana w budżecie.pdf (128,47KB)

  4. Zakończenie obrad.