Przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Praszce działa - nie licząc grup sportowych - osiem sekcji tematycznych. Jedną z nich jest koło plastyczne.

- Zajęcia odbywają się w trzech grupach wiekowych - informuje Barbara Adamska, instruktorka domu kultury. - Najmłodsza to dzieci w wieku przedszkolnym, do której zapisało się dwadzieścioro pięcioro dzieci.

Kolejna grupa to uczniowie szkół podstawowych.

- Na zajęcia, które trwają dłużej, bo półtorej godziny, uczęszcza dwadzieścia osiem osób - mówi Barbara Adamska. - Trzynastoosobowa jest najstarsza grupa - młodzieżowa. Ma ona najdłuższe spotkania, bo trwają dwie i pół godziny.

Poszczególne zajęcia są dostosowane do wieku ich uczestników. Najmłodsi uczą się podstaw plastyki, kompozycji rysunków, zasad stosowania kolorów, poznają materiały stosowane w plastyce. Starsi zgłębiają tajniki nie tylko rysunku, ale także grafiki i malarstwa.

- Może do nas dołączyć każdy, na każdym etapie działalności koła i bez względu na swoje plastyczne umiejętności - wyjaśnia instruktorka.

Jak twierdzi pani Barbara nie brakuje talentów.

- Efekty ubiegłorocznej pracy grupy przedszkolnej i szkolnej można zobaczyć na wystawie w hali sportowej Kotwica - mówi Barbara Adamska. - Grupa młodzieżowa ekspozycję ma w kinie „Polonez” oraz domu kultury.

Koszt uczestnictwa w 4-miesięcznych zajęciach to 50 złotych, a środki są przeznaczane na zakup materiałów.

- Bardzo mnie cieszy to, że wszyscy z ogromną radością przychodzą na zajęcia - podsumowuje Barbara Adamska.