Od dnia 28 sierpnia 2006 roku w Urzędzie Miejskimi w Praszce nie składa się wniosków o wydanie paszportu oraz nie odbiera się paszportów.

Wszystkie formalności związane z paszportami załatwia się w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Oddziale Paszportów w Opolu przy ul. Ozimskiej 19, II piętro lub innym dowolnie wybranym urzędzie wojewódzkim.

Więcej informacji można uzyskać na stronie: www.opole.uw.gov.pl