JRyglewski.jpeg

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

ś.p. Jerzego Ryglewskiego

Burmistrza Miasta i Gminy Praszka w latach 1994 – 1998

Był lubianym i cenionym kolegą ale także nauczycielem, samorządowcem czy dyrektorem szkoły.

Przez wiele lat zasiadał w Radziej Miejskiej w Praszce, pełniąc w latach 2006 – 2010 funkcję jej Wiceprzewodniczącego. W latach 1988 – 1994 pełnił stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Przedmościu. Pracował również w Szkole Podstawowej nr 1 w Praszce (wcześniej Zbiorcza Szkoła Gminna im. Janka Krasickiego), a  także w Starostwie Powiatowym w Oleśnie, w Wydziale Zarządzania Kryzysowego.

Żegnamy wspaniałego kolegę, przełożonego, nauczyciela.

Władze samorządowe Gminy Praszka,
Pracownicy Urzędu Miejskiego w Praszce