Informujemy o zasadach rekrutacji (wymagania, terminy i kryteria określone uchwałą Rady Miejskiej) do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Praszka:

1. Zarządzenie Burmistrza Praszki w sprawie postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do pierwszej klasy szkoły podstawowej wraz z informacjami - PDFZ9-2019.pdf, PDFinf20190118-1.pdf

2. Zarządzenie Burmistrza Praszki w sprawie postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na terenie gminy Praszka wraz z informacjami - PDFZ10-2019.pdf, PDFinf20190118-2.pdf