Pawel_Adamowicz_-_Prezydent_Gdanska.jpeg

Źródło: www.wikipedia.pl

Władze samorządowe gminy Praszka z bólem i poczuciem niepowetowanej straty żegnają ś. p. Pawła Adamowicza, Prezydenta Gdańska.

Był wybitnym samorządowcem i działaczem społecznym, jednym z protagonistów samorządu terytorialnego w wolnej Polsce. Stanowił wzór i źródło inspiracji dla innych. Pawła Adamowicza zapamiętamy jako wielkiego humanistę, człowieka otwartego, opowiadającego się za demokracją i zjednoczoną Europą, jednocześnie stanowczo sprzeciwiającego się językowi nienawiści w przestrzeni publicznej.

Odszedł wielki samorządowiec i dobry człowiek.

Rodzinie i bliskim zmarłego w tragicznych okolicznościach Pawła Adamowicza składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogusław Łazik

Burmistrz Praszki

Jarosław Tkaczyński