Podczas tego programu edukacyjnego dzieci utrwalały sobie wiadomości i prawidłowe  zachowania wpływające na ich bezpieczeństwo.

Dzieci wiedzą jak bezpiecznie przechodzić przez ulicę, czy wolno rozmawiać z obcymi, iść z nimi czy podawać im adres zamieszkania, czy można się oddalać od domu bez wiedzy rodziców, jak się zachować gdy spotkają agresywnego psa oraz w jaki sposów wezwać pomoc wykorzystując znajomość  numerów alarmowych.

SSA40499.jpeg SSA40504.jpeg
SSA40505.jpeg SSA40516.jpeg

SSA40525.jpeg