Rada Miejska w Praszce informuje, że w dniu 22 stycznia 2019 r. o godz. 10.00 w Muzeum w Praszce odbędzie się  IV/2019  sesja Rady Miejskiej w Praszce

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja Burmistrza Praszki.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Praszka na 2019 rok.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży przysługujących sołtysom

  PDFprojekt.uchwały ...I.2019.2019.01.22 - diety sołtysów.pdf (113,67KB)

 8. Podjęcie uchwały w sprawie rezygnacji z ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Praszka

  PDFprojekt.uchwały ...I.2019.2019.01.22 - rezygnacja ze strefy parkowania.pdf (115,48KB)

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznego Przedszkola w Strojcu wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strojcu poprzez likwidację oddziałów zamiejscowych w Ganie.
  PDFprojekt.uchwały ...I.2019.2019.01.22 - szkoła Strojec.pdf (117,58KB)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Publicznego Przedszkola w Ganie.

  PDFprojekt.uchwały ...I.2019.2019.01.22 - przedszkole Gana.pdf (326,17KB)

 11. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia ośmioletniej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Praszce poprzez zamianę siedziby z ul. Fabrycznej 18 na ul. Listopadową 18.

  PDFprojekt.uchwały ...I.2019.2019.01.22 - siedziba SPS 3.pdf (117,88KB)

 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Praszce

  PDFprojekt.uchwały ...I.2019.2019.01.22 - DOTACJA OSP praszka.pdf (111,14KB)

 13. Zapytania i wolne wnioski.
 14. Sprawy różne.
 15. Zakończenie obrad.