Poniżej publikujemy wykazy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Praszka przeznaczonej do dzierżawy:

PDFwyk20190104.pdf (450,79KB)