Poniżej publikujemy wykazy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Praszka przeznaczonej do dzierżawy:

PDFwyk20181227.pdf (465,29KB)