JEŻYKI– ŚWIĄTECZNE CZYTANIE          

BAJEK PRZEZ RODZICÓW

Kontynuując cykl spotkań pod hasłem „Rodzice czytają – dzieci słuchają”,  w grudniu 2018 r. gościliśmy mamę Marceliny, która czytając dzieciom bajkę, wprowadziła zabawę podczas, której ilustrowała ruchem niektóre fragmenty książki.

W zakręconym tygodniu przedświątecznym, odwiedziła nas mama Aneta z bajką związane ze Świętami Bożego Narodzenia. Dzieci z wielkim zaciekawieniem wysłuchały bajki, a także oglądały kolorowe ilustracje.

Serdecznie dziękujemy za wizytę.