Logo-FEPR-RP-Opolskie-EU-basen.jpeg

Przedstawiamy informację o postępach prac przy inwestycji: "Rozbudowa i przebudowa pływalni krytej w Praszce"

W miesiącach od października do grudnia br. zrealizowano:

  1. Wykonano większość prac wyburzeniowych tj. zdemontowano dach oraz nieckę z plażą basenową, rozebrano ścianę południowo wschodnią wraz z fundamentem oraz część ścian szczytowych, rozebrano ścianki działowe wewnątrz budynku oraz warstwy izolacyjne stropodachów, skuto istniejące posadzki.
  2. Zdemontowano instalację uzdatniania wody basenowej.
  3. Wykonano większość robót ziemnych związanych z rozbudową obiektu.
  4. Wykonano ławy fundamentowe pod nową nieckę i rozbudowywaną część szatniowo – socjalną budynku.

Obecnie rozpoczęto prace nad wykonywaniem żelbetowych ścian fundamentowych. Równocześnie trwają pozostałe prace wyburzeniowe i demontażowe.