UE-60.jpeg
LGD Gorna Prosna-70.jpeg
LEADER-70.jpeg
PROW-70.jpeg

Rok 2018 jest kolejnym okresem wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju realizowanej przez Lokalną Grupę Działania „Górna Prosna”.Dzięki swoim działaniom z zakresu wsparcia rozwoju lokalnego oraz aktywizacji mieszkańców obszaru stowarzyszenie przyczyniło się do realizacji celu swojej działalności. Wiosną zostało ogłoszonych 5 naborów w zakresie tematycznym związanym z:

  • poszerzeniem oferty spędzania wolnego czasu oraz akcjami informacyjnymi, edukacyjnymi i integracyjnymi, w tym związanymi z ochroną środowiska i zmianami klimatu,
  • wsparciem rozwoju kapitału społecznego,
  • promocją obszaru i ochroną dziedzictwa lokalnego.

Kolejne nabory trwały od 18 czerwca do 02 lipca i obejmowały takie przedsięwzięcia jak:

  • rozwój drobnej przedsiębiorczości,
  • wsparcie rozwoju kapitału społecznego.

Końcówka roku zapowiada się aktywnie. Ogłoszone zostały 3 nabory, w których wsparcie mogą otrzymać przedsiębiorcy z naszego obszaru, stowarzyszenia, jednostki sektora finansów publicznych czy parafie.

W ramach naborów przeprowadzonych wiosną i latem 15 wniosków zostało wybranych do finansowania. Poprzez planowane operacje powstanie wiele ciekawych miejsc, dzięki którym obszar LGD zyska na atrakcyjności, a także zostanie utworzonych wiele nowych miejsc pracy. Mamy nadzieję, że również w ramach obecnie ogłoszonych naborów zostaną złożone ciekawe projekty dające szansę na zmianę i rozwój obszaru naszej LGD. Od początku realizacji Strategii Rozwoju do chwili obecnej bardzo duża część wniosków na wdrożenie projektów została już zrealizowana, część wniosków jest w trakcie uzupełnień, podpisano również kolejne umowy o przyznanie pomocy m.in. Parafia Rzymskokatolicka z Rudnik.

Dzięki pozyskanym przez Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Mikołaja w Rudnikach środkom wydana zostanie książka zawierająca opis dziejów parafii Rudniki od XIV wieku do czasów teraźniejszych.Książka będzie zawierała historię, przekazy ustne, wspomnienia, fakty pochodzące z dokumentów zachowanych w archiwach parafialnych oraz wiele fotografii i dokumentów gromadzonych przez obecnego proboszcza Parafii Rudniki, który będzie jednocześnie autorem publikacji.

Na obszarze LGD realizowany będzie cykl wydarzeń kulturalno- sportowych dzięki pozyskanym środkom przez Stowarzyszenie Przyjaciół wsi Ligota Oleska. W ramach operacji organizowane będą różnego rodzaju warsztaty ze zdobienia porcelany, tkackie, florystyczne, kulinarne czy też Decoupage. Częścią projektu jest także wyjazd do fabryki porcelany w Bolesławcu oraz spływ Małą Panwią i rajd rowerowy po gminach Radłów, Rudniki.

Do zadań Lokalnej Grupy Działania należy również aktywizacja lokalnej społeczności oraz promocja obszaru LGD. W związku z powyższym 13 października 2018 r. „Górna Prosna” uczestniczyła w Jarmarku Lokalnych Grup Działania z woj. opolskiego. Impreza odbywała się w Zakrzowie gm. Polska Cerekiew. Na naszym stoisku promowaliśmy produkty lokalne i rękodzielnictwo członków naszego stowarzyszenia, mieszkańców oraz organizacji z naszego obszaru. W listopadzie natomiast odbył się wyjazd informacyjno- edukacyjno- integracyjny do Tarnowskich Gór dla mieszkańców obszaru LGD oraz członków organów stowarzyszenia. Celem wyjazdu było zaktywizowanie przedstawicieli grup defaworyzowanych, a także poszerzenie wiedzy z zakresu wpływu oddziaływań środowiskowych na obiekty zabytkowe. Program obejmował spływ Sztolnią Czarnego Pstrąga, zwiedzanie Kopalni Srebra, a także wykład na temat „Wpływ oddziaływań środowiskowych na obiekty zabytkowe”.

Od początku wdrażania LSR podpisano 19 umów.Łączna kwota umów opiewa na ok. 2 064 566,17 zł, co stanowi ok 44% całego budżetu na realizację zadań w ramach LSR.

Żywimy nadzieję, że wszystkie złożone projekty zostaną zrealizowane zgodnie z założeniami a w najbliższych naborach zostanie złożone wiele ciekawych projektów. Zainteresowanych zapraszamy na naszą stronę internetową www.gornaprosna.pl, do biura LGD oraz na naszą stronę na Facebooku.