Poniżej publikujemy wykazy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Praszka przeznaczonej do dzierżawy:

PDFwyk20181217.pdf (450,73KB)