W Urzędzie Miejskim w Praszce

  • Sekretariat - pok. 19

Tel. centrali (0-34) 359-10-09, 359-10-10

uzyskasz informację w sprawach:

- zagospodarowania przestrzennego w. 102 pok. 2
- architektoniczno-budowanych w. 102 pok. 2
- drogownictwa w. 106
 
pok. 6
 
- gospodarki mieszkaniowej, rolnictwa i leśnictwa w. 106 pok. 6
- inwestycji w. 106 pok. 6
- ochrona środowiska i gospodarki wodnej w. 107
 
pok. 7
 
- handlu i usług w. 108
 
pok. 8
 
- zamówień publicznych w. 108
 
pok. 8
 
- kultury, zdrowia, sportu i rekreacji w. 108 pok. 8
- geodezji i kartografii w. 109
 
pok. 9
 
- komunalizacji nieruchomości w. 109
 
pok. 9
 
- gospodarki nieruchomościami w. 110
 
pok. 10
 
- wojskowych i obrony cywilnej w. 113
 
pok. 13
 
- obsługi Rady Miejskiej i kadr w. 116
 
pok. 16
 
- ewidencji ludności i dowodów osobistych w. 117
 
pok. 17
 
- kierownik USC w. 118
 
pok. 18
 
- rozwoju gminy i współpracy z Unią Europejską w. 118
 
pok. 18
 
- obsługi kasowej w. 122
 
pok. 22
 
- księgowości budżetowej w. 123, 125
 
pok. 18a, 25
 
- księgowości podatkowej w. 129
 
pok. 29
 
- wymiaru podatków i opłat w. 127 pok. 27
- radca prawny w. 128 pok. 15
- Straż Miejska w. 105, 111 pok. 5, 4
- Burmistrz Praszki w. 100 pok. 21
 
- Zastępca Burmistrza Praszki w. 100
 
pok. 20
 
- Sekretarz w. 124
 
pok. 24
 
- Skarbnik w. 126
 
pok. 26