Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Opolu

wraz z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu

zaprasza na spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów
działania 1.1.  Innowacje w przedsiębiorstwach RPO WO 2014-2020
z terenu powiatów kluczborskiego i oleskiego

Spotkanie odbędzie się 15 listopada 2018 r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej nr 213 Starostwa Powiatowego w Kluczborku, ul. Katowicka 1.

Osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie internetowej www.rpo.opolskie.pl w zakładce O programie ® Weź udział w szkoleniach i konferencjach.  Zgłoszenia będą przyjmowane do 14 listopada 2018 r. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Na spotkaniu skierowanym do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, mających swoją główną siedzibę lub oddział na terenie województwa opolskiego, przedstawione zostaną informacje dotyczące działania 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach  RPO WO 2014-2020, m.in. regulamin konkursu, kryteria wyboru projektów, wskaźniki.