Nazwa wyceny: Przygotowanie i przeprowadzenie wycieczek w ramach realizacji projektu: "Kształcenie w młodości sukces w przyszłości uczniów w Gminie Praszka"
Termin składania wyceny: 15.11.2018 r. do godz. 12.00
Dokumenty: PDFSzacowanie wartości - wycieczka.pdf (1,33MB)
DOCXFORMULARZ WYCENY.docx (66,66KB)