Nazwa zamówienia: Dostawa sprzętu: tablicy interaktywnej + projektora krótkoogniskowego + zestaw audio - jako część przedsięwzięcia pn. „Ziemia – mój dom”, realizowanego przez Gminę Praszka
Termin składania ofert: 24.10.2018 r. godz. 13.00
Ogłoszenie o zamówieniu: PDFogl20181012.pdf (538,75KB)