W dniu dzisiejszym 29 dzieci zaprezentowało swoje umiejętności recytatorskie. Pomimo tremy, wszystkie dzieci pięknie recytowały wiersze znanych polskich poetów min. J. Brzechwy, J. Tuwima, W. Chotomskiej, M. Konopnickiej, S. Jachowicza, D. Gellner....

konkurs recytatorski.jpeg

Mikołaj recytował wiersz J. Brzechwy " Na wyspach Bergamutach"

konkurs recytatorski (4).jpeg

Zuzia zaprezentowała się jako " Samochwała"

konkurs recytatorski (6).jpeg

Alicja w wierszu J.Tuwima " Skakanka"

konkurs recytatorski (11).jpeg

Zosia przedstawiła " Spóźnionego słowika" J. Tuwima

konkurs recytatorski (17).jpeg

Kacper zamienił się w " Witaminkowe abecadło"

konkurs recytatorski (21).jpeg

Michałw w wierszu S. Karaszewskiego " Mój przyjaciel komputer"

konkurs recytatorski (29).jpeg

Ania wystąpiła w roli " Bosej osy" D. Gellner

konkurs recytatorski (23).jpeg

Mateusz w wierszu Cz. Janczarskiego " Naprawiamy misia"

konkurs recytatorski (14).jpeg

Jury miało trudny orzech do zgrysienia - kto najładniej recytował?

konkurs recytatorski (41).jpeg

Po zliczeniu wszystkich punktów 6 dzieci zostało wyróżnionych za swoje umiejętności recytatorskie

konkurs recytatorski (38).jpeg

Pani Dyrektor podziękowała za wspaniałwe występy dzieci i złożyła gratulacje poszczególnym uczestnikom konkursu

konkurs recytatorski (52).jpeg

Wszystkie dzieci zostały nagrodzone gromkimi oklaskami, dyplomami i książkami