W ramach naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów azbestowych na terenie województwa opolskiego, Gmina Praszka otrzymała dotację na dofinansowanie zadania pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Praszka – w roku 2018”.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 24 857,18 złotych

Źródła finansowania przedsięwzięcia:

  • 19 563,52  zł - Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu,
  • 5 293,66 zł - beneficjenci końcowi.