Numer zadania: 2A/2019
Nazwa projektu: Organizacja imprezy cyklicznej "Strojecka majówka-2019"
Lokalizacja: Strojec
Skan projektu: PDFProjekt 2A-2019.pdf (828,84KB)