Numer zadania: 1A/2019
Nazwa projektu: Zatrzymać czas - światowy dzień fotografii
Lokalizacja: Praszka
Skan projektu: PDFProjekt 1A-2019.pdf (707,99KB)