Numer zadania: 5/2019
Nazwa projektu: Dokończenie rozbudowy budynku na potrzeby wiejskie na Placu Wiejskim w Lachowskim
Lokalizacja: Lachowskie
Skan projektu: PDFProjekt 5-2019.pdf (602,76KB)