Numer zadania: 4/2019
Nazwa projektu: Podniesienie wartości i atrakcyjności wypoczynkowych oraz uniezależnienie się od warunków atmosferycznych osób korzystających z wypoczynku w Centrum Rekreacji i Sportu w Strojcu
Lokalizacja: Strojec
Skan projektu: PDFProjekt 4-2019.pdf