Numer zadania: 3/2019
Nazwa projektu: Siłownia Zewnętrzna na terenie Szkoły podstawowej nr 2 w Praszce
Lokalizacja: Praszka
Skan projektu: PDFProjekt 3-2019.pdf (590,58KB)