Numer zadania: 2/2019
Nazwa projektu: Sprawny dojazd - zakup samochodu do transportu osób z niepełnosprawnością
Lokalizacja: Gana
Skan projektu: PDFProjekt 2-2019.pdf