Numer zadania: 1/2019
Nazwa projektu: Plac parkowo-rekreacyjny nad Wyderką
Lokalizacja: Praszka
Skan projektu: PDFProjekt 1-2019.pdf