Rada Miejska w Praszce informuje, że w dniu 12 października 2018 r. o godz. 12.00 w Muzeum w Praszce odbędzie się XL/2018  sesja Rady Miejskiej w Praszce

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja Burmistrza Praszki
 6. Podsumowanie działalności Rady Miejskiej i Komisji Stałych w Kadencji 2014 - 2018
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2018 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażania zgody na przeznaczenie do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Praszce
 10. Zapytania i wolne wnioski.
 11. Sprawy różne.
 12. Zakończenie obrad.