Placówki oświatowe
Publiczne Przedszkole nr 1
ul. Mickiewicza 28
46-320 Praszka
tel. 34 359-10-15
Publiczne Przedszkole nr 2
ul. Mickiewicza 8
46-320 Praszka
tel. 34 359-11-56

Zespół Placówek Specjalnych

  • Przedszkole Specjalne
  • Szkoła Podstawowa Specjalna
  • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
ul. Fabryczna 1
46-320 Praszka
tel. 34 359-14-13
Publiczne Przedszkole w Ganie
Gana 28
tel. 784 482 338

Publiczny Żłobek w Praszce
ul Fabryczna 18
tel. 533 081 296

Szkoła Podstawowa nr 2
ul. Boczna 4
46-320 Praszka
tel. 34 359-10-52
Szkoła Podstawowa nr 3
ul. Listopadowa 18
46-320 Praszka
tel. 34 359-10-32
Szkoła Podstawowa nr 4
ul. Styczniowa 7
46-320 Praszka
tel. 34 359-10-21
Szkoła Podstawowa w Kowalach
Kowale, ul. Szkolna 1
tel. 34 359-11-29

Szkoła Podstawowa w Przedmościu
Przedmość, ul. Główna 22
tel. 600 498 784

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strojcu
Strojec, ul. Szkolna 6
tel. 34 359-25-42

 

 Pozostałe jednostki
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
ul. Kościuszki 9
46-320 Praszka
tel. 34 359-11-04
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Boczna 4e
46-320 Praszka
tel. 34 359-10-37
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Praszka z 4 filiami
Plac Grunwaldzki 15
46-320 Praszka
tel. 34 359-19-22
Muzeum
Plac Grunwaldzki 15
46-320 Praszka
tel. 34 359-11-85

Środowiskowy Dom Samopomocy w Ganie
Gana 28
tel. 34 357-69-79