Logo-FEPR-RP-Opolskie-EU-basen.jpeg

W dniu dzisiejszym (12-09-2018 r.) nastąpiło w Urzędzie Miejskim w Praszce podpisanie umowy na Rozbudowę i przebudowę pływalni krytej w Praszce. Umowę podpisali Burmistrz Praszki Jarosław Tkaczyński i wiceprezes zarządu firmy MTM Budownictwo Sp.z o.o. P. Tomasz Blicharski.

Umowa opiewa na całkowitą kwotę 14 726 660 zł z czego 4 999 799,23 zł będzie pochodzić z dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Pozostała kwota zostanie pokryta ze środków własnych Gminy Praszka.

Firma MTM Budownictwo Sp. z o.o. siedzibę swoją ma w Tarnowie przy ul. Koszyckiej 21 i została wybrana w wyniku przetargu nieograniczonego. W portfolio firmy znajdują się m. in. obiekty basenowe. Ostatnie realizacje takich obiektów firma realizowała w 2018 roku w Połańcu i Chocianowie.

Przekazanie placu budowy nastąpi do 19 września 2018 r. Remont potrwa do 30 listopada 2019 r.