logo-seminarium.jpeg

DYREKTOR MUZEUM W PRASZCE - PRASZKOWSKIE TOWARZYSTWO NUMIZMATYCZNE - REDAKCJA „GROSZA”
zapraszają na
V MIĘDZYNARODOWE I XIV OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM NUMIZMATYCZNE
pt.:
„Numizmatyka Niepodległej. W 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę"

które odbędzie się 15 WRZEŚNIA (SOBOTA) 2018 ROKU w MUZEUM W PRASZCE PL. GRUNWALDZKI 15; 46- 320 PRASZKA

W PROGRAMIE:
10.00 PRZYWITANIE GOŚCI
Z. Szczerbik - Dyrektor Muzeum w Praszce
A. Musiał – Prezes Praszkowskiego Towarzystwa Numizmat., Redaktor Naczelny „Grosza”
10.15 - 11.40 REFERATY CZĘŚĆ I
1. J. Kubica-Rutka - „Pogrzeby wielkich Polaków na medalach jako przykład manifestacji patriotycznych okresu zaborów”
2.J. Medwid - „Sytuacja walutowa na ziemiach polskich przed odzyskaniem niepodległości w 1918 roku”
3. Z. Bogus - „Złotówka restituta. W zbliżające się stulecie reformy premiera W. Grabskiego”
11.40 - 12.00 PRZERWA NA KAWĘ
12.00 - 13.45 REFERATY CZĘŚĆ II

1. T. Olkowski - „Pieniądz odrodzonej Rzeczpospolitej”
2. K.J. Waluś - „Pieniądz zastępczy Płocka w 1918 roku. Próba jego opisu w 100-lecie niepodległości Polski”
3. A. Musiał - „Przyczynek do wiedzy o bonach obozowych z I wojny światowej”

Promocja książki "Reminescencje Numizmatyczne"