Poniżej publikujemy obwieszczenie Burmistrza Praszki o numerach i granicach okręgów wyborczych, liczbie radnych wybieranych w okręgu oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej:

PDFobw20180823.pdf

Jednocześnie informujemy, że wszystkie informacji dotyczące Wyborów Samorządowych będą publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Praszce pod adresem: www.bip.praszka.pl