Rada Miejska w Praszce informuje, że w dniu 29 sierpnia 2018 r. o godz. 10.00 w Muzeum w Praszce odbędzie się XXXVIII/2018  sesja Rady Miejskiej w Praszce

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja Burmistrza Praszki.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Praszka na 2018 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych poprzez wyłączenie z użytkowania na terenie gminy Praszka
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Praszki
 11. Zapytania i wolne wnioski.
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie obrad.