Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Oleśnie nt. wścieklizny.

Szczegóły w poniższym z załączniku:

PDFinf20180806.pdf (632,20KB)