„Wszystko się kończy, wszystko przeminie
I sen się przerwie – słodkie marzenie,
Lecz coś jest w duszy, co nigdy nie minie
I wciąż trwać będzie, a tym jest – wspomnienie.”

W trakcie uroczystego zakończenia roku szkolnego Pani wicedyrektor Danuta Placek, w imieniu całej społeczności przedszkolnej pożegnała przechodzącą na emeryturę

Panią dyrektor Ewę Kołodziej.

Jej przygoda z przedszkolem  rozpoczęła się wiele lat temu, gdy po ukończeniu studiów  rozpoczęła swoją pracę zawodową jako nauczyciel. 

W latach 2001 – 2018 pełniła funkcję  dyrektora.

Przez wiele lat pokazywała nam, z jaką odpowiedzialnością należy kierować placówką, zawsze mając na uwadze dobro przede wszystkim dzieci i nas, swoich pracowników.

Starała się jak najlepiej, najrzetelniej przekazać nam wiedzę i umiejętności niezbędne do wypełniania zadań spoczywających na placówce. Dziś wszystkim wiadomo, że praca nauczyciela nie należy do najłatwiejszych. Niezmiernie ważne jest w niej nawiązanie dobrego kontaktu z dziećmi i ich rodzicami. My, nauczyciele w każdej sytuacji mogliśmy liczyć na jej pomoc w dokonywaniu właściwych wyborów. Wszyscy pracownicy  wyrażają ogromną wdzięczność, bo zawsze, nawet w trudnych chwilach, pomagała nam i dzieliła się z nami własnym doświadczeniem. Mimo wielu własnych zajęć i trosk miała czas dla nas, dodając nam otuchy i pomagając znaleźć optymalne rozwiązania. Praca przy boku Pani Dyrektor była zaszczytem i wyróżnieniem gdyż wiedzieliśmy, że w każdej chwili możemy liczyć na mądrą, wyważoną radę, wsparcie i pomoc. 

Dziękujemy za każde słowo, życiową mądrość i otwarte serce.