Burmistrz Praszki

Włodzimierz Stochniałek

Z-ca Burmistrza Praszki

Maciej Kaczor

Sekretarz

Krzysztof Pietrzyński

Skarbnik

Ilona Pondel

 

Burmistrz Praszki przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek od godz. 14.00 do godz. 16.00.

Zastępca Burmistrza przyjmuje interesantów w każdy czwartek od godz. 14.00 do godz. 16.00.

Sekretarz przyjmuje interesantów codziennie w godzinach pracy urzędu.