Burmistrz Praszki

Jarosław Tkaczyński

Z-ca Burmistrza Praszki

Danuta Janikowska

Sekretarz

Krzysztof Pietrzyński

Skarbnik

Ilona Pondel

 

Burmistrz Praszki przyjmuje interesantów w każdy wtorek od godz. 10.00 do godz. 12.00.

Zastępca Burmistrza przyjmuje interesantów w każdy czwartek od godz. 14.00 do godz. 15.15.

Sekretarz przyjmuje interesantów codziennie.